JanneSuuronen

Puolueet perheiden asialla ? Ainakin byrokratian

Eivät ainakaan kaikki puolueet ole perheiden asialla.

Suomessa siirryttiin vuonna 1976 puolisoiden yhteisverotuksesta erillisverotukseen. Lähinnä SDP:n ja SAK:n vaatimuksesta. Perheitä tukevan puolisoiden yhteinen verotus on käytössä esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Luxemburgissa, Portugalissa, Espanjassa ja USAssa.

Mitä nykyinen puolisoiden erillisverotus ja vasemmiston vaalima raju progressiivinen tuloverotus käytännössä tarkoittaa ? Tein pari laskuharjoitusta verottajan verolaskurilla perheestä, johon kuuluu kaksi aikuista, kaksi lasta, kuuluvat ev.-lut kirkkoon ja asuvat Espoossa.

Ensimmäisessä tapauksessa toinen puolisoista käy töissä (50 000€) ja toinen on jäänyt kotiin hoitamaan lapsia (yksinkertaistamisen vuoksi) ilman mitään tuloa (0€). Toisessa tapauksessa molemmat puolisot käyvät töissä siten, että heidän yhteen lasketut bruttotulonsa ovat samansuuruiset ensin mainitun työssä käyvän ihmisen kanssa (25 000€+25 000€).

Tapaus 1, tulot ja verot toisella puolisolla:

Perheen tulot yhteensä 50000€
Perheen verot ja maksut yhteensä 13068,98€

Tapaus 2, tulot ja verot jakaantuvat tasa molemmille puolisoille:

Perheen tulot yhteensä 25 000€ + 25 000€ = 50 000€
Perheen verot ja maksut yhteensä 3578,65 + 3578,65 = 7157€

Ensimmäisessä tapauksessa perhe maksaa vuodessa enemmän veroja 5911€ eli 492€/kk.

Vastaavasti 80 000€:n tahi 40 000€+40 000€ vuosituloilla toisen puolison lapsia kotiin jäävää perhettä rangaistaan verotuksella vuodessa 7816€ eli 651€/kk.

Verotuksen lisäksi palkasta maksetaan sosiaaliturvamaksu, työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu, yhteensä reilut 7%.

Tapauksessa 1 perheen käteen jäävät nettotulot ovat kuukaudessa 2770€. Tapauksessa 2 perheen käteen jäävät nettotulot kuukaudessa ovat 3260€. Nykyinen erillisverojärjestelmämme siis rankaisee lapsia kotiin hoitamaan jääviä perheitä 490€:lla kuukaudessa,  perheen vuositulojen ollessa 50 000€:n kategoriassa.

Tietenkään asia ei ole näin yksinkertainen. Nykyisin veroilmoituksen tekeminen ja verotuksen määräytyminen on palkansaajien näkökulmasta aika suoraviivaisen helppoa. Mutta etuuspuolella tilanne on täysin toinen.

Yhteiskunta on päättänyt tukea lapsiperheitä lapsilisien lisäksi äitiysrahalla, vanhempainrahalla, kotihoidontuella ja vaikkapa kunnallisilla päivähoitopaikoilla maksuineen. Sensijaan, että yksinkertainen olisi kaunista ja yhteiskunnan sosiaalietujen byrokratiakulujen näkökulmasta halpaa, on kuhunkin näistä etuuksista viritelty erilaisia kestoaikoja ja erilaisia laskukaavoja.

Perheiden hakiessa lapsiin liittyviä etuuksia sinkoilevat erinäiset pakolliset lippuslappuset edes takaisin. Työllistäen lapsiperheiden vanhempien vähäisen vapaa-ajan lisäksi monta tärkeää viranomaista. Ote kunnallisen päivähoidon maksujen määräytymisestä: "Korkein päivähoitomaksu on nuorimmasta lapsesta 283 €/kk, toisesta lapsesta 255,00 €/kk ja perheen muista lapsista 20 % (57€/kk) nuorimman lapsen kokopäivähoidon maksusta"..."Palkkatuloihin lisätään lomaraha n. 5 %."..."Selvitys perheen tuloista annetaan tuloselvityslomakkeella."..."Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta"..."Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulo-
rajat ovat seuraavat: Perhekoko, Vähimmäisbruttotulo €/kk, Maksuproentti, Korkeimman maksun brutto tuloraja €/kk".

Entäpäs jos

- perheiden yhteisverotus palautettaisiin

- koko äitiysloma- ja vanhempainrahakaudelta maksettaisiin vain yhdensuuruista korvausta ja joka on suhteutettu perheen tulojen putoamiseen äidin jäädessä äitiyslomalle. Äitiysloma- ja vanhempainrahakaudelta laskukaava voisi olla nykyisen monimutkaisen kaavan sijaan yksinkertainen. Laskukaava voisi olla esimerkiksi edellisen vuoden tulot/365 ja siitä 80%. Päivärahaa maksettaisiin kaikilta päiviltä, eikä viranomaisia ja tietojärjestelmä kuormitettaisi erottelemalla arkipäivät, viikonloput ja arkipyhät toisistaan. Laskennan pohjalla olevat tulot voitaisiin hakea suoraan verottajalta edelliseltä 12 kuukaudelta ja ilman mitään vähennyshietosäätöjä. Onnistuisi tulojen ennustaminen sellaisilta perheiltä, jotka eivät taida kunnolla Suomea tai joille vaikkapa koulupohja on jäänyt heikommalle tolalle.

- ei enää taloudellisesti painostettaisi perheitä laittamaan alle kolme vuotiaita lapsia päiväkoteihin. Vanhempainrahakausi voisi jatkua saman suuruisena koko kolmen vuoden ajan.

- kunnallisen päivähoidon maksut voisivat olla ensimmäisen lapsen kohdalla suoraan yksi prosenttiluku perheen bruttotuloista, toisen lapsen kohdalla puolet tästä, kolmannen lapsen kohdalla kolmasosa jne.

Nykyisessä järjestelmässä taloudellisesti rangaistaan kahden vanhemman lapsiperheitä. Samaten, nykyisessä järjestelmässä on viritelty sellaisia erilaisia lippuslappusnäytöksiä ja ihmeellisiä monimutkaisia laskentasääntöjä, joilla ei juuri ole lisäarvoa edunsaajille edes tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta, mutta jotka työllistävät niin viranomaisia kuin näiden tietojärjestelmiä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Janne Suuronen

Myös esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto on kiinnittänyt nykyisen verotusmallimme ongelmallisuuteen huomiota:
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/mll-verotus-l...

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

Ero verotuksessa ei ollut aikanaan noin suuri, koska pariskunnille ja yksin eläville sovellettiin erilaista veroprogressioasteikkoa.

Yhteisverotuksen haittapuolella olisi, että synnyttäisimme uuden kannustinloukun. Jos mies tienaisi vaikka sen 80 keur vuodessa, maksaisi kotoa työelämään siirtyvä vaimo progression takia korkeaa tuloveroa vaikka ottaisi vastaan pienipalkkaisen työn.Yhteisverotus motivoisi äitejä jäämään kotiin.

Periaatteesta, että tukiviidakkoja pitäisi yksinkertaistaa, toki samaa mieltä.

Janne Suuronen

Miksei äidillä voi olla korkeampia tuloja ja malli kannustaisi isiä jäämään kotiin ?

Perheen yhtenäisverotuksessa perheen kokonaisveroaste määräytyisi perheen yhteisten tulojen pohjalta, mutta mikä ei tarkoita että molemmag puolisot maksaisivat saman veroprosentin mukaan veroja. Perheen sisäinen veroprosentin jako tulojen mukaan voisi säilyä, vaikka perheen kokonaisverotusaste menisi yhteen laskettujen tulojen mukaan. Tällä olisi merkitystä monen perheen arkipäivän käytettävissä olevien tulojen jakautumiseen ja mikä lieventäisi esittämääsi ongelmaa.

Toimituksen poiminnat