JanneSuuronen

Ylen uusi radio-ohjelma: Mein Kampfia luetaan radiossa

Mutta koska Adolf Hitlerin teos on ymmärretty väärin, niin studiossa joukko fasismiin perehtyneitä ja fasismia kannattavia selittää kunkin luvun parhain päin. (Varoilta hihamerkki Turun Sanomille ja Ylelle: Tämä oli sarkasmia).


Mielestäni koraani on rasistinen kirja.

Koraanissa luetellaan erilaisia ihmisryhmiä, käsitellään ihmisiin liittyviä piirteitä ja kehotetaan kohtelemaan ihmisiä eri tavoin. Koraanissa jopa yllytetään tappamaan ateisteja.

Ohessa esimerkinomaisia otteita Koraanista. Yritin valita esimerkit niin, ettei kontekstin pois jättäminen vääristä sisältöä.

 

1) Koraanin mukaan muslimit luonnollisesti ovat ylintä kastia

Omaa uskoa kannattavat erotellaan muista ihmisistä.

"92. Uskovainen ei saa surmata toista uskovaista, jollei se ehkä tapahdu vahingossa. Jos joku vahingossa surmaa uskovaisen, sovittakoon sen vapauttamalla yhden uskovaisen orjan ja maksamalla täyden henkisakon surmatun suvulle, jolleivät he häntä siitä vapauta"

"93. Mutta sen palkka, joka tahallisesti surmaa uskovaisen, on iankaikkisesta oleva Helvetti, sillä Jumala on vihastunut häneen, kironnut hänet ja valmistanut hänelle peloittavan rangaistuksen."

Lainaukset Naisten suurasta. Sama viesti toistuu monessa paikkaa Koraania.

 

Muslimi ei voi olla kristityn eikä juutalaisen ystävä

"51. Te, jotka uskotte! Älkää lyöttäytykö juutalaisten ja kristittyjen ystäviksi, - he ovat ystäviä vain toisilleen, ja joka ottaa heidät liittolaisikseen, on yksi heistä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan väärämielisiin."

Lainaus Pöydän suurasta.

 

2) Ylimmän muslimi-kastin jälkeen koraanissa tulevat kristityt

Koraanissa puhutaan paljon Kristityistä ja Juutalaisista. Muslimien ulkopuolisista uskonnoista Kristityistä puhutaan kaikkein neutraaleimmin. Koraanissa jopa vihjaillaan Kristittyjen mahdollisuudesta saada pelastus.

"62. (Koraaniin) uskovat ja myöskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia."

Lainaus Lehmän suurasta.

"46. Ja Me lähetimme profeettain jälkeen Jeesuksen, Marian pojan, vahvistaen sen, mikä ennen Häntä oli sanottu Toorassa; Hänelle Me annoimme evankeliumin, joka sisälsi johdatuksen ja valkeuden sekä varmensi sen, mikä edellä oli sanottu Toorassa, - ollen myös johdatukseksi ja kehoitukseksi niille, jotka karttavat pahaa.

47. Ja evankeliumin seuraajien piti tuomita sen mukaisesti, kuin Jumala oli siinä ilmoittanut; mutta kuka ikinä ei tuominnut Jumalan ilmoituksen mukaisesti, kuuluu väärintekijöihin.

48. Näin Me olemme ilmaissut sinulle (Muhammed) Totuuden kirjan varmentaaksemme edeltäkäyneet kirjoitukset ja säilyttääksemme niiden tarkkuuden; arvostele siis niitä Jumalan ilmoituksen mukaisesti, äläkä seuraa sellaisten alhaisia vaistoja, jotka luopuvat sinulle ilmaistusta totuudesta; kullekin (heimollenne) Me sääsimme omat lakinsa ja tapansa. Jos olisi ollut Jumalan tahto, Hän olisi muovaillut teidät kaikki yhdeksi kansaksi, ellei Hän olisi tahtonut koetella teitä erikseen annetuin totuuksin; sentähden rientäkää kilvan toistenne kanssa hyveiden harjoittamiseen. Kaikkien on teidän palattava Jumalan eteen, ja Hän kyllä antaa teille lopullisen selvyyden siitä, mistä olitte erimielisiä."


 

3) Kolmantena kastina tulevat Juutalaiset

Juutalaisista Koraanissa kirjoitetaan Kristittyjä negatiivisempaan sävyyn. Samaistetaan ikäviä ominaisuuksia Juutalaisiin ja kuvaillaan Juutalaisten pahoja tekoja. Kuulostavatko vaikkapa anti-semitistien koronkiskontasyytökset tutuilta ?

"46. Juutalaisuuteen taipuvien keskuudessa on sellaisia, jotka sekoittavat sanat pois niiden oikeasta yhteydestä ja ääntäen niitä väärin parjaavat kielillään Uskoa (Islaamia) sanoen: »samicnaa wa casainaa» ja »ismac ghaira musmacin» ja »raacinaa» . Jos he sanoisivat »samicnaa wa atacnaa» ja »ismac» ja »unzurnaa» , niin olisi se heille parempi ja oikeampi, mutta Jumala on kironnut heidät heidän uskottomuutenta tähden; ainoastaan harvat heistä ovat uskovaisia.

47. Te jotka olette saaneet Pyhän kirjan, uskokaa siihen, mitä Me olemme ilmoittanut (Koraanissa) vahvistaen sen, minkä jo omistatte (Vanhan testamentin), (uskokaa) ennenkuin Me synkennämme ja vääristämme teidän kasvojenne piirteet tai kiroamme teidät samoin kuin Me kirosimme sapatinrikkojat , sillä Jumalan käskyt käyvät varmasti täytäntöön."

"160. ja juutalaisten jumalattomuuden tähden Me olemme kieltänyt heiltä eräitä hyviä ruokia, jotka ennen olivat heille sallittuja, ja tämän olemme tehnyt varsinkin siksi, että he estävät niin monia pääsemästä Jumalan tielle

161. ja harjoittavat koronkiskomista, vaikka se on kielletty, ja käyttävät väärin toisten ihmisten omaisuutta; niin, uskottomille heidän joukossaan olemme valmistanut tuskallisen rangaistuksen."

Lainaukset Naisten suurasta.


 

4) Neljäntenä kastina koraanissa mainitaan beduiinit

Teksti on jo aika ikävää. Tulee hieman mieleen rasistisia kuvauksia tietystä Suomen vanhoista vähemmistöistä.

"97. Beduiinit ovat piintyneimpiä epäuskoon ja ulkokultaisuuteen eivätkä ole taipuvaisia tuntemaan niitä lakeja, jotka Jumala on julistanut lähettiläänsä kautta. Jumala on kaikkitietävä, viisas.

98. Muutamat beduiinit pitävät antiosuuksiaan sakkona ja odottavat onnen kääntyvän teitä vastaan. Heille itselleen on käyvä huonosti. Jumala kuulee ja tietää kaiken.

99. Mutta muutamat beduiinit uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja pitävät osuuksiaan keinona päästä lähemmäksi Jumalaa ja saada Hänen lähettiläänsä siunaukset. Katsokaa, totisesti he tällä tavoin pääsevät lähemmäksi. Jumala on sulkeva heidät armoonsa. Totisesti, Jumala on anteeksiantavainen, armollinen.

100. Niihin, jotka ensimmäisinä ja etumaisina jättivät kotinsa, sekä avustajiin ja niihin, jotka seurasivat heitä hyvän teossa, heihin kaikkiin Jumala on tyytyväinen ja he ovat tyytyväiset Häneen. Hän on valmistanut heille puutarhat, joissa purot solisevat ja joissa he saavat alati asua. Tämä on ylin onni.

101. Beduiinien joukossa, jotka asuvat teidän ympärillänne, on ulkokultaisia, samoin myös kaupungin asukkaiden keskuudessa. He pysyvät ulkokultaisuudessaan. Te ette tunne heitä, mutta me heidät tunnemme. Me saatamme heidät kahdesti kärsimään, ja senjälkeen heitä kohtaa tuskallinen tuomio."

Lainaus Katumuksen suurasta.


 

5) Koraanin pahnan pohjimmaisena ovat monijumalaiset ja ateistit

Koraani ei pelkästään anna lupaa, vaan suorastaan yllyttää murhaamaan ateisteja.

Ensiksi vapautus vastuusta hirmutöiden tekemisestä:

"1. Tämä on Jumalan ja Hänen lähettiläänsä (julistama) vastuuvapaus niiden pakanain suhteen, joiden kanssa te (muslimit) olette tehneet sopimuksen.

2. Kulkekaa sentähden maassa vapaasti neljä kuukautta ja tietäkää, että olette Jumalan ulottuvilla sekä että Jumala saattaa uskottomat häpeään.

sitten vähän tutkailuaikaa:

3. Tämä on Jumalan ja Hänen lähettiläänsä julistus ihmisille suuren toivioretken päivänä, että Jumalaa ei sido kosketus pakanain kanssa, samoin kuin se ei sido Hänen lähettilästänsäkään. Ja jos käännytte (Hänen puoleensa), on se teille parhaaksi, jos kuitenkin käännätte selkänne, niin tietäkää, ettette voi välttää Jumalaa! Ja julista niille, jotka eivät usko, sanoma tuskallisesta rangaistuksesta,

lisäperusteluita sille, miksi uskottomat ovat huonompia ihmisiä:

4. lukuunottamatta niitä monijumalaisia, joiden kanssa olette tehneet sopimuksen, kun he eivät ole millään rikkoneet teitä vastaan eivätkä auttaneet ketään muuta teitä vastaan. Täyttäkää siis sopimuksenne heidän kanssaan määräaikaan asti. Jumala totisesti rakastaa kunniantuntoisia.

ja sitten itse asiaan:

5. Mutta kun pyhät kuukaudet ovat kuluneet, niin vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan uskoon), rukoilevat ja antavat almut, niin päästäkää heidät menemään. Jumala on totisesti anteeksiantava ja armollinen.

omituinen välihuomautus; khatin, hassiksen tai muun vaikutusta ?

6. Ja jos joku monijumalaisista anoo suojaasi, niin suo se hänelle, kunnes hän saa kuulla Herran sanan. Senjälkeen anna hänen päästä turvaan. Sillä he ovat ihmisiä, jotka eivät (parempaa) tiedä.

jonka jälkeen taas itse asiaan. Jatkoperustelua sille, mikseivät pakanat ole mitään:

7. Miten voisi Jumalaa ja Hänen lähettilästään sitoa sopimus pakanain kanssa? Paitsi niiden, joiden kanssa olette tehneet sopimuksen pyhän temppelin seutuvilla. Ja niin kauan kuin he pysyvät (sopimukselle) uskollisina, on teidänkin pysyttävä uskollisina heitä kohtaan. Jumala totisesti rakastaa hurskaita."

Lainaukset Katumuksen suurasta.


Mutta koraanihan on vain yksi kirja ? Ei sitä kannata kirjaimellisesti ottaa.

Valitettavasti tämä ei ole tilanne kaikkialla. Koraanin osia toteutettiin kirjaimellisesti jo ennen ISIStä ja toteutetaan tälläkin hetkellä lähi-idän ulkopuolella ISISikseen mitenkään liittymättä. Raajoja katkotaan, ihmisiä pilkkoutuu palasiksi, ruoska viuhuu.


Poliittinen Islam liittyy Fasismin (Natsismin) ja Kommunismin (Putinismin) jatkoksi viimeisen sadan vuoden pahimpien totalitaaristen liikkeiden joukkoon. Ylen radiokanavilla luettiin ja analysoitiin Marxin pääomaa villeinpinä taistolaisvuosina. Nyt Koraania. Mikä muka-fiksumpaa älymystöä vaivaa ? Ja en tosiaan kaipaa joukon jatkoksi Mein Kampfia, kuten olisi kaivannut kahta muutakaan mainittua.

Tiede-lehden aihetta sivuava kun kulttuuri sairastaa sivulukemiseksi. Sairastavalla kulttuurilla viitataan länsimaiseen kerman elitistiseen kulttuurirelativistiseen ajatteluun. Artikkeli päätetäänkin lauseeseewn: "Ensimmäinen askel sairaan kulttuurin parantamisessa on sama kuin sairaan ihmisen parantamisessa: ongelman avoin tunnustaminen."

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (51 kommenttia)

Janne Suuronen

Kaiken kaikkiaan koraanin plaraamisesta jäi tällaiselle keittiöfilosofille hyvin synkkä ja pimeä vaikutelma. Ei alkuunkaan (kaikkia ihmisiä) rakastava, anteeksi antava, tasa-arvoinen, väkivallaton ja myönteisyyttä korosta kirja. Toisin kuin Kristittyjen Uusi Testamentti ja jonka päälle koko nykyisin tuntemamme länsimainen sivistys rakentuu.

Tämä puheenvuoro käsittelee Koraania. Ei raamattuja eikä Kristittyjä. Kommentit erityisesti Vanhasta Testamentistä ja/tai Euroopan pimeän keskiajan hölmöyksistä poistetaan.

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-14250156660...

Voisi tehdä valheenpaljastuskokeita imaameille yms. suomessa asuville uskonnollisille johtajille että mitä mieltä ovat ko. koraanin kohdista. "Tulisiko sinun mielestäsi kaikki ateistit tappaa?" jne.

Eri kansoilla on erillainen mielenlaatu ja käsitys ympäröivästä maailmasta. Ihmisarvo on aika olematon esim. pimeimmässä afrikassa jossa surutta eri heimon ihmisiä raa-asti tapetaan ja orjuutetaan, ilman minkään valtauskonnon vaikutusta. 5v lapsille tyrkätään ak47 kouraan ja ihmisiä tappamaan. kaikenlaista pahaa tehdään ilman omantunnon tuskia ympäri maailmaa joka on länsimaisen ihmisen silmissä kauhistus.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Onko keittiöfilosofi kenties lukenut Koraanin kun on niin varmat mielipiteet? Plaraamisella on usein taipumus tuoda esiin kontekstista irroitettuja asioita.

Eipä silti, samaa satua Koraani on kuin Raamattu. Se mitä nämä käsittämättömyyksiin yllyttävät kirjat pitävät sisällään, on joskus joissain epämääräisissä konklaaveissa rustattu, päätetty ja sensuroitu, ja kummankin sortin uskovaiset kuvittelevat että niissä on jotain neitseestä synnytettyä tekstiä.

Ei ole. Ihan tavalliset jampparaiset ne ovat kirjoittaneet, joskus silloin kun nykyaikaa ei voitu kuvitella edes hurjimmissakaan mielikuvissa.

Janne Suuronen

Luitko puheenvuoroni ?

Jäi oikeastaan tuosta aloituksesta oleellinen asia pois. Koraania Voi lukea ja tulkita ihmisystävällisesti, positiivisesti.

Koraania Voi myös tulkita esittämälläni tavalla ja mitä maailmalla tehdäänkin.

Koraanin ikävän tulkinnan häivyttäminen maailman väkivaltaisuuksista (terrorismi, lähi-idän väkivaltaisuudet) ovat länsimaiden älykköjen 2000-lu vun aivopieru. Tämän blogin kirjoittamisen pointti.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Luitko kommenttini?

Satu mikä satu. Ja satuna näihin on suhtauduttava, tai tulee rumihia.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo Vastaus kommenttiin #39

Sehän se ongelma onkin, että tulee ruumiita.

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #45

Kokonaisuuden kannalta ongelma on oikeastaan siinä että ruumiita tulee aivan liian vähän. Muutama miljardi vähintään pitäisi saada vähennystä, parempi vielä kun päästäisiin sellaisen yhden miljardin lopputulokseen.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Islam on monoteismia. Kaikki monoteismi on ihmistä vastaan, ts. kuviteltu jumala on ihmisen yläpuolella. Judaismi, kristinusko ja islam ovat kaikki ihmisvihan uskontoja. Judaismi on oikeastaan jo kuollut uskonto, kristinusko on kesytetty, valistuksen ja sekulaarisen humanismin avulla. Uskontoja ei sinänsä kannata vastustaa, koska se vain niitä vahvistaa. Islamiakaan ei voi kesyttää toinen valhe, ts. uskonto, vaan sekulaari humanismi. On hyvä, että ihmisille tehdään selväksi, mistä kauheudesta näissä uskonnoissa on loppujen lopuksi kysymys - ihmisvihasta.

Käyttäjän TimoTarus kuva
Timo Tarus Vastaus kommenttiin #46

Uskontoja käytetään myös politiikan välineenä.

Netanjahu haluaisi Talmud:sta Israelin lain:

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/1...

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Ylen ohjelman jokaisen osan alussa on osio, jossa Hämeen-Anttila yhdessä imaamin kanssa asettaa Koraanin tekstin historialliseen kehykseensä.

Jari Nyberg

Saapas nähdä muistavatko herrat imaamit Miekan suuran jälkeen kertoa, että Koraanin on tarkoitettu olevan voimassa kaikkina aikoina ja kaikissa paikoissa täällä maan päällä.

Olavi Mansikka

Oho. Kd kaveri vetelee rasismissa persujen ohi. saas nähdä kuinka vakiopersujen lyttääjät reagoivat.

P.s Ihan samallalailla voi sitä raamattua lukea. Pohjimmiltaan kaikki uskonnolliset kirjat ovat rasistisia. Jokaisessa kun uskovat ovat se jumalan kansa ja muut syntisiä...

Janne Suuronen

Koraanin lukeminen ja vaikutelmien kertominen rasismia ?

Millainen käsitys sinulla on kyseisestä kirjasta ?

Olavi Mansikka

Itseasiassa olen lukenut sen läpi. Toki siellä muslimit asetetaan ykkösiksi. Ihan kuten kristityt raamatussa. Lähinnä mietin kun persut ottavat asian esille heidät tuomitaan rasisteiksi. Nyt kun KD ottaa asian esille tuomitaankos teidätkin...

Kirjoituksesi voi lukea koraania halvetavaksi ja väität sen olevan rasistinen. Tällöin tuomitset muslimit myös rasisteiksi kun noudattavat sitä. Nimen omaan sitä faktaa vasten jos joku persu olisi tämän kirjoittanut olisivat heidän arvotelijat jo huutamassa rasismista.

Janne Suuronen Vastaus kommenttiin #16

Kirjoitukseni pohjautui pääosin koraanin (suomennetteuihin) lainauksiin ja joiden sanomasta en voi mitenkään olla vastuussa.

Olavi Mansikka Vastaus kommenttiin #20

kuten sanoin jos persu sanoisi koraanin olevan rasistinen hänet tuomittaisiin. Kd sanoo ei hän tietenkään voi olla väärässä vaan uskonveljien kirja on rasistinen. Ja kuten sanoin myös raamattu on rasistinen. Jumala on rasistinen. Hän vain uskovaisia teidän mukaan suojelee.

Jukka Mäkinen

Janne hyvä, rasismi on nykyisin erittäin joustava ja dynaaminen käsite.
Käytännössä kaikki mikä on virallisen oikeinajattelun vastaista on rasismia.

Keijo Räävi

Uusi Testamentti on roskaa. Vanha Testamentti on Holy Bible.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Eikö ole hyvä asia että radiossa tulee tietoa islamista ja koraanin tulkinnasta. Jotkut kun lukevat sitä kuin piru raamattua: http://www.evilbible.com/

Janne Suuronen

Onneksi radiossa ei lueta ja tulkita Mein Kampfia parhain päin.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Ja miksi pitäisi? Eihän siinä ole kyse mistään maailmanuskonnosta eikä siitä opuksesta ole liikkeellä laajasti virheellisiä tulkintoja.

Janne Suuronen Vastaus kommenttiin #15

Onneksi tosiaan kansallissosialismista ei tullut maailmalla vallitsevaa liikettä.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #19

Kansallissosialismi ei ole myöskään uskonto. Uskonnolliset tekstit (kuten raamattu ja koraani) sisältää paljon väkivaltaisuuksia ym eikä niitä lueta kirjaimellisesti.

Janne Suuronen Vastaus kommenttiin #21

Ja Poliittinen Islam ei myöskään ole pelkästään uskonto.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #27

Poliittinen islam/islamismi on poliittinen liike eikä sinänsä liity tähän asiaan (siis uskontoon). Yle kertoo islamista, ei islamismista/poliittisesta islamista.

Janne Suuronen Vastaus kommenttiin #33

Ylen radio-ohjelmasarja lukee koraania ja minkä mahdollisimman kirjaimellinen noudattaminen on poliittisen islamin lähde.

Janne Suuronen Vastaus kommenttiin #21

Poistin tästä kohtaan kommentin. Muistutan uudestaan, ettei Raamattu ole tämän puheenvuoron aiheena.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #21

Bodil, koraani on laki, se on suoraa jumalan sanaa.

Islamissa on myös uskonnollinen aspekti, mutta se on pääosin kokonaisvaltainen ideologia omine lakeineen ja ihmisoikeusarvoineen.

Islam on kilpaileva yhteiskuntajärjestelmä aivan kuten kommunismi tai kansallissosialismi, joka on tähän asti pyrkinyt korvaamaan hallitsevan yhteiskuntajärjestelmän omallaan.

Islam ei edellytä jäseniltään uskomista, vaan jäsenyyttä ja ideologian harjoittamista. Islamista luopuminen on kuolemanuhalla rangaistavaa.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm Vastaus kommenttiin #21

Heissan Bodil,

Mielestäni uskonto/taikausko ja poliittinen ideologia ovat samaa. Molemmat pitää olla täysin vapaita kohteita kritiikille, sarkasmille, ironialle, ivalle, pilkalle, ilman uhkaa kaulan katkaisemisesta.

-Fred & Kärlek

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Mein kampf tosiaan ylisti suurella suulla kristinuskoa ja sen jumalaa ja näiden nimissä paasasi juutalaisia vastaan. Ihan hyvä ettei lueta.

Itse toivoisin tämän Koraaninluvun jälkeen Raamattua esityslistalle, ehkä muutama tapakristitty kuulisi, mitä siinä opuksessa oikeasti lukee ja tajuaa heittää sen romukoppaan.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Voi käydä niin, että Koraanin kuuntelemisesta tulee suvaitsevaisten kansanosien piirissä tapa. Ihmiset tapaavat ja kyselevät toisiltaan: "Oletko kuunnellut sitä Koraanin luentaa?" "Kyllä, vaikka pari osaa jäi nyt väliin. Kyllä Hämeen-Anttila hyvin osaa siinä selittää alussa".

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Miten sinä Janne herjaat uskonveljiäsi tuolla tavalla? Hehän ovat saman jumalan palvojia, samasta Aabrahamista lähteneitä. Oletko unohtanut Jeesuksen rakkauden sanoman?
Koraani ja Raamattu ovat pyhiä kirjoja, niitä pitää kunnioittaa, ei irvailla. En ole kylläkään lukenut kumpaakaan, Raamattua vähän plärännyt.

Hitlerin Taisteluni kirjan olen joskus lukenut. Muistaakseni siinä ei ole mitään sellaista väkivaltaan ja raakuuteen yllyttäviä kohtia kuin pyhissä kirjoissa. Olipahan vaan vankilassa istuvan kaverin harhaisia mietteitä.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Vain aika pieni osa suomalaisista on lukenut läpi Raamatun. Tosin sen pääkohtiin kyllä tutustutaan jo koulussa.

Esa Niemi

Leo, mitä tekemistä islamilaisella lailla tai ihmisoikeuksilla on tekemistä uskonnon kanssa. Islam on kokonaisvaltainen ideologia kuten kommunismi, vaikka siinä on myös uskonnollista aspektia.

Islam ei ole koskaan välittänyt uskooko siihen uskontona kunhan vain noudattaa ideologiaa tarkkaan ja pysyy jäsenenä.

Jukka Mäkinen

"Hitlerin Taisteluni kirjan olen joskus lukenut. Muistaakseni siinä ei ole mitään sellaista väkivaltaan ja raakuuteen yllyttäviä kohtia kuin pyhissä kirjoissa. Olipahan vaan vankilassa istuvan kaverin harhaisia mietteitä."

Tuo oli se asenne, jonka avulla Hitler ja natsit nousivat valtaan. Kukaan ei ottanut heitä tosissaan, vaikka kirjassa selkeästi sanottiin, että tarkoitus on puhdistaa Saksa (ja Eurooppa, en muista) juutalaisista. Sota oli ainoastaan työkalu - savuverho, jonka suojassa natsit pääsivät toteuttamaan pääasiallista tehtäväänsä, jonka he saksalaiseen tapaan hoitivat varsin tehokkaasti.
Mielenkiintoista on ennenkaikkea, mistä Hitlerin juutalaisvastaisuus oli peräisin. Teorioita on monia.

Käyttäjän Juha-MattiKarppi kuva
Juha-Matti Karppi

Luettu kuin piru raamattua, ja valikoitu "parhaat palat"?
Eipä olisi kovinkaan vaikea napsia vastaavia katkelmia Raamatusta, jota myös luetaan Ylen kanavilla viikottain.

Janne Suuronen

Kommentoin tätä oikeastaan jo tuolla nelosessa:

Jäi oikeastaan tuosta aloituksesta oleellinen asia pois. Koraania Voi lukea ja tulkita ihmisystävällisesti, positiivisesti.

Koraania Voi myös tulkita esittämälläni tavalla ja mitä maailmalla tehdäänkin.

Koraanin ikävän tulkinnan häivyttäminen maailman väkivaltaisuuksista (terrorismi, lähi-idän väkivaltaisuudet) on länsimaiden älykköjen 2000-luvun aivopieru. Tämän blogin kirjoittamisen pointti.

Käyttäjän Juha-MattiKarppi kuva
Juha-Matti Karppi

Malka omassa silmässä jne.
Kristityt itse tulkitsevat omaa pyhää kirjaansa niin että saavat kohdella lähimmäisiään toisen luokan ihmisinä. Samoja lähimmäisiä joita väittävät kirjansa käskevän rakastamaan.
Eihän se oikeuta Islaminkaan nimissä tehtyjä vääryyksiä, mutta vie arvon kritiikiltä.

Veijo Ylä-notko

On täysin yhdentekevää mitä raamattu tai koraani opettaa, oppineiden tulkitsemana tai ilman.
Ratkaisevaa on se miten niiden oppeihin vetoavat kohtelevat naisia ja seksuaalivähemmistöjä Ranuan lesstaedolais-piireistä Ranskan no-go-zoneille.
Ei heitä kiinnosta pätkän vertaa uskonnon verukkeella mukavaksi järjestetyn arjen häiritseminen.
Muslimien tapauksessa ollaan valmiita jopa vankilaan, uskonnon suojelemiseksi. Ja suomen romanien kulttuurin.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Suuronen, kaikkea ihmisen sanomia voidaan tulkita joko positiivisesti tai negatiivisesti, jos sanon " kyllä maailma on sentään kaunis" siitäkään ei varmasti olla yhtä mieltä. Kristilliset haluavat meidän kaikkien kulkevan syntisäkki selässä, onneksi uskonnottomana miehenä se ei minua koske vaan vapaana miehenä, kolmen lapsen ja kahden lapsenlapsen pappana vaimoni kanssa tätä maallista vaellusta jatkamme loppun asti. Miten tämä liittyy koraaniin, siinä kuten raamattu, koraani pyrkii ohjamaan ihmisiä elämään yhden totuuden kanssa jota ei kyseenalaista, siinä mielessä niin kristinusko, islamilaisuus, kuin myös kommunismi ovat luonteiltaan samanlaisia.

Janne Suuronen

Kommentoin tätä oikeastaan jo tuolla nelosessa:

Jäi tuosta aloituksesta oleellinen asia pois. Koraania Voi lukea ja tulkita ihmisystävällisesti, positiivisesti.

Koraania Voi myös tulkita esittämälläni tavalla ja mitä maailmalla tehdäänkin.

Koraanin ikävän tulkinnan häivyttäminen maailman väkivaltaisuuksista (terrorismi, lähi-idän väkivaltaisuudet) on länsimaiden älykköjen 2000-luvun aivopieru. Tämän blogin kirjoittamisen pointti.

(Ps. en allekirjoita olkinukkeasi syntisäkki-kristityistä ja muistutan, ettei aihepiiri kuulu tämän puheenvuoron skooppiin)

Janne Suuronen

Poistin tästä kohtaan kommentin. Muistutan uudestaan, ettei Raamattu ole tämän puheenvuoron aiheena.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Onko Mein Kampf tämän puheenvuoron aihe?

Käyttäjän JaakkoJuhaniOjaniemi kuva
Jaakko Ojaniemi

Olen lukenut Koraanin englanninkielisen version joskus 20 vuotta sitten.

Teksti on osaltaan runokieltä ja sen vuoksi vaikeata tulkita. Paljon Koraanian aiheista on uhrattu perinnön jakamiselle ja naisten siveellisyydelle. Kaksi tärkeätä asiaa, jotka heimokulttuurissa ovat olleet etusijalla.

Koraanin lukemisen jälkeen luin myös englanninkielisen paikallisen Hämeen-Anttilan selitykset ja tarkemmat tulkinnat tärkeimmistä asioista ja Koraanin varsinaisesta sanomasta.

En muista kuinka rasistinen tuo Koraanin selitykset käsittävä kirja oli, mutta minulla on kyllä omakohtaisia erittäin pahoja kokemuksia muslimien rasismista. Muslimit useissa muslimimaissa ovat erittäin pahoja rasisteja ja uskon, että se on peräisin Koraanin sanomasta.

Suomessa ei ole rasismia eikä suomalaisilla rasismin keskustelijoilla ole pienintä aavistustakaan mitä todellinen rasismi on ja mitä on joutua rasismin kohteeksi.

Janne Suuronen

Kommentti poistettu. Sorry Teppo. Asiasisältö erkaantui liiaksi koraanin teksteistä.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Itse odotan uteliaisuudella Koraanin lukemista radiosta, anteeksi, mutta pakko mainita, olen lukenut vanhan testamentin. Minusta uskonnot ovat mielenkiintoisia, vaikkakin epäuskottavia.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Koraanissahan seikkailee ihan Raamatusta tuttuja hahmoja Aabrahamista alkaen. Nämä ovat kolme sisarta nämä Lähi-idän vanhat maailmanuskonnot, juutalaisuus, kristinusko ja islam. Vai pitäisikö sanoa kolme veljestä, sillä kaikkien pyhissä kirjoissa toki tuntuu patriarkaalinen paimentolaisyhteiskunta, jossa ne ovat syntyneet.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Suuronen, kerro nyt mitä eroa on kommunismilla ja kristinuskolla, molemmat eivät hyväksy muita näkemyksiä vaan heidän näkemys on ainoa oikea,

Käyttäjän PetteriTerho kuva
Petteri Terho

Surkea ja suvaitsematon kirjoitus yhdistettynä sensuurilla. Päivi Räsäsen puoluetoverit ovat todella outoa (tekisi sanoa paljon voimaakkaamin) porukkaa. Vaalien paras jytky olisi se, että KD ja PS poistuisivat eduskunnasta, mutta tuossa järjestyksess

Niko Sillanpää

Olipas hyvä kirjoitus/trollaus siinä mielessä, että se houkuttelee esiin nilviäislajin nimeltä Apologeta islamicus.

Toimituksen poiminnat